پیاه روی «برد کوتاه» پایوران ناحیه امام حسین (ع)

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه استان قم، کارکنان و سربازان ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) همزمان با هفته بسیج به همراه مهدی کبیری پور فرمانده ناحیه مسیر برد کوتاه از ابتدای بخش قنوات تا مزار شهدا گمنام را به صورت پیاده روی طی نمودند.
شرکت کنندگان در پیاده روی، پس از ورود به قنوات، بر سر مزار شهدای گمنام این شهر حاضر شده و به مقام آنان ادای احترام نمودند.
اجرای حرکات ورزشی در اردوگاه قنوات بخش دیگری از این برنامه پیاده روی بود.