برگزاری نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی از سوی حوزه شهید عابدی قم

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه استان قم، در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی حوزه سه شهید عابدی، اکبر ابدالی از کارشناسان اقتصادی به ارائه مباحثی در مورد تاریخچه اقتصاد مقاومتی، اهمیت رسانه ها در اقتصاد مقاومتی و ... ارائه کرد.   رضا اکبری فرمانده حوزه نیز در این جلسه ابراز داشت: قتصاد مقاومتی یکی از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر به جهت تقویت بنیه و پایه اقتصادی کشور در مقابل تحریم‌های ظالمانه دشمنان است و نامگذاری سال به نام "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" به این جهت است که مسئولین نظام به مسایل اقتصادی و تولیدات داخلی به دور شعارزدگی از خود توجه عملی نشان دهند.