میزبانی دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی از فیلم های جشنواره مقاومت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه استان قم، رضا ابوذر  با اشاره به میزبانی استان قم از فیلم‌های جشنواره بین المللی فیلم مقاومت بیان کرد: بوستان‌ها، مدارس، انجمن سینمای جوان و دبیرخانه دائمی جشنواره هنر آسمانی که ویژه طلاب سراسر کشور است میزبانی اکران فیلم‌های جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در استان قم هستند.