برخی مسؤولان دغدغه اسلام ندارند/ غرب مردم را از سر سفره ها به مبارزه با خدا می شوراند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه استان قم، حسن عباسی در نشست سیاسی با موضوع «بررسی نظام بانکداری ایران، اسلام به کام لیبرالیسم» در دانشکده علوم قرآنی قم، با بیان این که یکی از مؤلفه های کلیدی انسان مسلمان، انقلابی بودن است، اظهار داشت: مسلمانی که انقلابی نباشد، انسانی تهی و بی خاصیت است.   وی با تأکید بر این مطلب که لازمه شکست طاغوت جهانی، انقلابی بودن است، گفت: امام خمینی(ره)، شهید مطهری و دیگر علما تأکید داشتند که ما عالم زیاد داشته ایم اما مصلح اجتماعی نداشته ایم؛ رهبر معظم انقلاب نیز همیشه بر انقلابی بودن تأکید دارند.   کارشناس مسائل سیاسی ابراز کرد: اسلام باید به زندگی ما مدل مع