رکوردهای گینس ۶۰ ساله شد

در خیابان عادی کنار ایستگاه «بوستون» در لندن دفتری کاری قرار دارد که بیشتر به خاطر کتاب‌هایش مشهور است. «رکوردهای جهانی گینس» کتابی است که این دفتر با تلاش فراوان سالانه چاپ می کند و همانطور که از اسمش پیداست رکوردهایی که در سراسر جهان ثبت می شود را جمع آوری و منتشر می کند. رییس این اداره کوچک آقای «الیستر ریچاردز» است و حدود ۱۵۰ کارمند برایش کار می کنند. گینس در سراسر جهان فقط چهار شعبه دارد.