۱۳۹۶/۰۳/۳۰ - ۱۴:۳۳
فرمانده سپاه قم:
فرمانده سپاه استان قم گفت: دشمن دست از کینه‌توزی برنمی‌دارد و برای زدن اندیشه فکری ملت ایران همه تلاش خود را می‌کند، براین اساس جوانان باید به عنوان افسران میدان جنگ نرم و فرماندهان قرارگاه باید فعالیت کنند.
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ - ۲۱:۴۰
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ - ۱۹:۱۶
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ - ۱۷:۵۶
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ - ۱۹:۲۲
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ - ۱۷:۰۹
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ - ۲۲:۳۳
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ - ۱۷:۲۸
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ - ۱۷:۲۶
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ - ۱۹:۳۳
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ - ۱۲:۳۹
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ - ۱۶:۲۵
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ - ۰۰:۰۵
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ - ۲۳:۴۸
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ - ۱۸:۱۶

صفحات