۲۰۱۷/۰۶/۲۰ - ۱۴:۳۳
فرمانده سپاه قم:
فرمانده سپاه استان قم گفت: دشمن دست از کینه‌توزی برنمی‌دارد و برای زدن اندیشه فکری ملت ایران همه تلاش خود را می‌کند، براین اساس جوانان باید به عنوان افسران میدان جنگ نرم و فرماندهان قرارگاه باید فعالیت کنند.
۲۰۱۶/۰۲/۱۰ - ۱۱:۱۵
۲۰۱۵/۰۸/۲۲ - ۱۸:۵۵
۲۰۱۵/۰۶/۲۴ - ۱۶:۳۷
۲۰۱۵/۰۵/۱۷ - ۱۱:۰۹
۲۰۱۵/۰۴/۲۸ - ۱۵:۱۰
۲۰۱۵/۰۳/۱۹ - ۱۷:۱۶
۲۰۱۵/۰۳/۰۹ - ۱۱:۲۶
۲۰۱۵/۰۱/۲۸ - ۱۶:۲۰
۲۰۱۴/۱۲/۲۴ - ۱۶:۳۲
۲۰۱۴/۱۲/۰۲ - ۲۱:۱۴
۲۰۱۴/۱۰/۰۸ - ۱۶:۰۱
۲۰۱۴/۰۹/۱۸ - ۱۷:۳۱

صفحات