۱۳۹۶/۰۳/۳۰ - ۱۴:۳۳
فرمانده سپاه قم:
فرمانده سپاه استان قم گفت: دشمن دست از کینه‌توزی برنمی‌دارد و برای زدن اندیشه فکری ملت ایران همه تلاش خود را می‌کند، براین اساس جوانان باید به عنوان افسران میدان جنگ نرم و فرماندهان قرارگاه باید فعالیت کنند.
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ - ۱۱:۱۵
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ - ۱۸:۵۵
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ - ۱۶:۳۷
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ - ۱۱:۰۹
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ - ۱۵:۱۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ - ۱۷:۱۶
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۱:۲۶
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ - ۱۶:۲۰
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ - ۱۶:۳۲
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ - ۲۱:۱۴
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ - ۱۶:۰۱
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ - ۱۷:۳۱

صفحات