۲۰۱۷/۰۶/۲۰ - ۱۴:۳۳
فرمانده سپاه قم:
فرمانده سپاه استان قم گفت: دشمن دست از کینه‌توزی برنمی‌دارد و برای زدن اندیشه فکری ملت ایران همه تلاش خود را می‌کند، براین اساس جوانان باید به عنوان افسران میدان جنگ نرم و فرماندهان قرارگاه باید فعالیت کنند.
۲۰۱۲/۰۵/۲۷ - ۲۳:۵۷
دومین جلسه سرمربی با مربیان شجره طیبه صالحین ناحیه مقاومت بسیج امام حسن(ع) برگزار گردید
۲۰۱۲/۰۵/۲۷ - ۱۴:۰۳
حجه الاسلام والمسلمین ماندگاری :
یادواره سردارشهیدحاج اکبرجمراسی وشهدای خیابان مدرس توسط حوزه ۱۲شهیدشیرازی ناحیه مقاومت بسیج امام حسن (ع)برگزارگردید
۲۰۱۲/۰۵/۲۷ - ۱۲:۳۲
به مناسبت هفته مقاومت وپیروزی(فتح خرمشهر)فرمانده ناحیه امام حسن(ع)از۱۰خانواده بسیجی فعال حوزه جعفریه سرکشی نمود
۲۰۱۲/۰۵/۲۷ - ۱۰:۰۲
جلسه تودیع ومعارفه جانشین ناحیه مقاومت بسیج امام حسن(ع) برگزارگردید
۲۰۱۲/۰۵/۲۷ - ۰۱:۱۳
به مناسبت هفته مقاومت وپیروزی(فتح خرمشهر)فرمانده ناحیه امام حسن(ع)از۱۰خانواده بسیجی فعال حوزه جعفریه سرکشی نمود
۲۰۱۲/۰۵/۲۶ - ۱۶:۲۱
به مناسبت هفته مقاومت وپیروزی(فتح خرمشهر)فرمانده ناحیه امام حسن(ع)از۱۰خانواده بسیجی فعال حوزه جعفریه سرکشی نمود
۲۰۱۲/۰۵/۲۶ - ۱۵:۱۹
توسط ناحیه مقاوت امام حسن (ع)صورت گرفت
کارگاه توجیهی بازرسی ازبرنامه های شجره طیبه طرح صالحین،شورای امربه معروف وجذب ناحیه مقاومت بسیج امام حسن(ع) باحضور مسئولین معاونت ها وفرماندهان حوزههابرگزار شد.

صفحات